Contact met paarden

De Paarden

Onze paarden leven in een vaste kudde buiten met een grote inloopstal, waar ze naar behoefte gebruik van maken. Hun buitenplek bevat o.a. een weide, een beek en twee kleine heuvels. De afwisseling in hun leefomgeving maakt, dat er wat te beleven is voor ze.

Paarden hebben, net als andere dieren en mensen, hun eigen beleving van de wereld om zich heen, ze hebben een bewustzijn en cognitieve vaardigheden. We vinden het dan ook belangrijk om ruimte te geven aan hun behoefte om de wereld, waarin ze leven te ontdekken op hun eigen voorwaarden en tempo. Daartoe is het belangrijk ze de mogelijkheid te geven om te ruiken, te observeren, te luisteren en te voelen wat er om hen heen gebeurt. Elk individu in de kudde zal dit op zijn eigen manier doen, waarin ze elkaar ook over en weer beïnvloeden.

Als we ons als mens tussen de paarden bewegen worden wij ook een onderdeel van de dynamiek. De paarden hebben de behoefte om te begrijpen wat wij aan het doen zijn en zullen observeren, komen ruiken en voelen aan ons of hetgeen we mee de weide innemen. En wij geven ze daartoe de ruimte en gaan mee in hun observatie, voelen en ruiken.  Door zelf mee ‘te kijken’ met de paarden ga je dingen ook anders, bewuster beleven.

Het conditioneren of controleren van de paarden en het werken aan gewenst gedrag hebben we hier dan ook los gelaten. We gaan voor een relatie zonder fysieke of mentale spanning, waarin zowel mens als dier zich vrij kan uitdrukken.

Wil je graag weten hoe dit er in de praktijk uitziet? Neem contact op op.