Weidegang

Op de Batonia Hoeve nemen de paarden een bijzondere plaats in.
We bieden ze een natuurlijke leefomgeving, in de vorm van 24u weidegang in een kleine
kudde. Ze hebben een doorloop-schuilstal tot hun beschikking.

In onze omgang met de paarden zijn we geinspireerd door de zoöantropologische benadering van Francesco De Giorgio en José Schoorl, zie Learning Animals.